הטבות מס וחסכון בקרן ההשלמות

מנורה מבטחים גמל חוסכת לך כסף.אנו במנורה מבטחים חושבים עליך ועושים הכול היום, כך שבעתיד יעמוד לשימושך החיסכון הפנסיוני המרבי ביותר אותו חסכת כל השנים,

קרן השתלמות, מהי ?
קרן השתלמות היא סוג של קופת חיסכון, המיועדת הן לשכירים והן לעצמאים במקור, נועדה קרן השתלמות לשמש כמקור חיסכון זמני לצורך לימודים והשתלמויות, אך ברבות השנים הפכה הקרן ממוצר חיסכון ייעודי למוצר חיסכון לתקופה בינונית אטרקטיבי ביותר. זאת מאחר ותנאי החיסכון לקרנות השתלמות זוכים להטבות מס בדומה לחיסכון לטווח ארוך שמעודדת המדינה (קופות גמל, קרן פנסיה וכדומה).
קרן השתלמות נחשבת להטבה הסוציאלית הראשונה בחשיבותה ומהווה נדבך משלים לחיסכון ארוך הטווח,
בגילאים המבוגרים נהוג לראות בה השלמה למערך החיסכון הפנסיוני.

הטבות במס לקרנות השתלמות - שכיר
הפקדותיו של המעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס הכנסה, כל עוד הפקדות המעסיק והעובד יחדיו הן בגובה של עד עשרה אחוזים משכר העובד ברוטו. החלוקה הפנימית הינה עד לגובה של 2.5% מהשכר ברוטו – הפרשה של העובד, ועד לגובה של 7.5% מהשכר ברוטו - הפרשה של המעסיק.
המעסיק לא יכול לקחת את חלק העובד ויכול להפריש לכל היותר עד פי שלושה מהעובד.
זאת, בכדי לעודד את העובדים לחסוך בעצמם. בנוסף, קיימת תקרת שכר חודשית של כ-15,712 ש"ח להטבות המס.

דוגמא:
לעמית משכורת של 20,712 שקלים בחודש. המעביד מפקיד עבורו לקרן ההשתלמות 7.5% ממשכורתו. הפקדת העובד הינה 2.5% ממשכורתו (סכום ההפקדה המינימאלית המחייב על פי חוק).
על הפקדה בגין שכר של עד 15,712 שקלים לא ישלם העמית מס רווח הון במשיכה ולא מס הכנסה על הפקדת המעביד.על ההפקדה בגין 5,000 שקלים הנוספים מעל התקרה (כלומר הפקדה של 125 שקלים עבור חלקו של העובד ו-375 שקלים המהווים את חלק המעביד) ישלם העובד מס רווח הון על הרווחים הריאליים במועד המשיכה ומס הכנסה על הפקדת המעביד (בהתאם למס השולי שלו)כך למשל שכיר נהנה מפטור ממס הכנסה על הפקדת המעביד לקרן. על כל שקל שמפקיד המעביד נהנה העובד מהטבה בשיעור של 10% (בגין ביטוח לאומי וביטוח בריאות) + שיעור המס השולי החל על הכנסתו בהתאם למדרגות המס.
דוגמא:
עובד שהכנסתו הקובעת הנה 15,712 ₪, שווי הפקדה מצד המעסיק יהיה 1179 ש"ח, לכן, שווי הטבת המס יהיה 1179 * (10%+ 21%) = 365 ש"ח. המעביד רשאי לדווח על ההוצאה על קרן ההשתלמות של העובד לצרכי מס, כך שכולם נהנים.
הרי שחסכת כ- 4385 ₪ בשנה שהיית משלם למס הכנסה ובמקום זה הולכים לחיסכון שלך.

הטבות במס לקרנות השתלמות - עצמאי
במקביל לשכירים, גם עצמאים יכולים להפריש לקרן השתלמות (מאחר והם המעסיקים של עצמם, לא נדרשת הסכמה כלשהי מלבד רצונם החופשי). עצמאים יכולים להפריש 7% מהכנסתם עד לגובה של 255,000 ש"ח בשנה (2012). הטבת המס הינה בדמות הכרה על 4.5% מההפרשות כהוצאה מוכרת (שמקזזת את תשלום מס הכנסה).

שיעורי הפקדות לצורך הטבות מס
עמית עצמאי רשאי להפקיד עבור קרן השתלמות עד 7% מתקרת ההכנסה הקובעת.
תקרת ההכנסה הקובעת לצורך הפקדה עבור קרן השתלמות בשנת 2012 – 255,000 ₪.
הפקדה מקסימאלית שנתית לעמית עצמאי עבור קרן השתלמות לצורך הטבות מס:
7%* 255,000 ש"ח=17,850 ש"ח

הטבות מס בגין הפקדות
עמית עצמאי אשר מפקיד כספים עבור קרן השתלמות זכאי לניכוי בגין הפקדותיו.
כדי ליהנות מניכוי מס של 4.5% יש להפקיד 7% מההכנסה החייבת השנתית (עד תקרת ההכנסה הקובעת).
הפקדה מקסימאלית שנתית לעמית עצמאי עבור קרן השתלמות לצורך הטבות מס היא 17,850 ₪ (7%*255,000 ₪) מתוכה יוכרו 11,475 ₪ (4.5%*255,000 ₪) כהוצאה מוכרת.

מס רווח הון
תקרת ההפקדה המוטבת השנתית לעמית עצמאי עבור קרן השתלמות לשנת 2012 היא 17,880 ₪ .
הרווחים הריאליים בגין הפקדות עודפות מעל תקרה זו ימוסו ב-25%.
עצמאי שינצל את מלוא ההטבה ובהנחה שהוא משלם כחמישים אחוזים מהכנסתו השולית למס הכנסה, ירוויח מעל 5,000 ש"ח בשנה מתנת מס הכנסה אליך!

לסיכום:
• העובד אינו זכאי להטבת מס בגין הפקדתו
• בגין הפקדת המעביד (עד לתקרת ההפקדה המרבית) לא ישלם העובד מס הכנסה (לא תיזקף עבורו הכנסה)
• עבור המעביד תחשב ההפקדה כהוצאה מוכרת לצורכי מס
• בגין הפקדה (עד לתקרה המרבית) יזכה העובד מפטור מתשלום מס רווח הון במשיכה (הפטור ניתן על הרווחים בגין הפקדת חלקו של העובד והמעביד)
הפקדה בסכום שעולה על התקרה:
• על חלקו של המעביד שעולה על התקרה ישלם העובד מס הכנסה (בגובה המס השולי), וזאת משום שרואים בהפקדה מעל התקרה כהכנסה של העובד
• על חלקו של העובד העולה על 2.5% לא יחויב העובד במס
• על הרווח הריאלי שנוצר בגין ההפקדה העודפת (חלקו של העובד והמעביד יחדיו) ישלם העובד מס רווח הון בעת המשיכה

גובה מס רווחי הון על הפקדות מעל התקרה:
תשואה ריאלית על כספים שהופקדו עד שנת 2003 אינה חייבת בתשלום מס רווח הון.
תשואה ריאלית על כספים שהופקדו בין השנים 2003 - 2006 חייבת ב-15% מס רווח הון.
תשואה ריאלית על כספים שהופקדו החל משנת 2006 חייבת ב-20% מס רווח הון.
תשואה ריאלית על כספים שהופקדו החל משנת 2012 חייבת ב-25% מס רווח הון.


עמית יקר ,
כאשר אתה מקבל את הדוח הרבעוני במוצרי החיסכון הפנסיוני ורגע לפני שהוא מתויק יפה בקלסר מעל הארון שים לב:שאתה חוסך את המקסימום המותר לך במסגרת הטבות המס, שאתה במסלול הנכון שמתאים לתקופה לסכום ולגיל ושאתה בחברה גדולה יציבה וותיקה שמעמידה עבורך נציג אישי.דע תמיד שבמנורה מבטחים חושבים עליך.

עורך-אורון מכלוף, מפקח פיננסים ארצי. מנורה מבטחים

    האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.